Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd.

Bailangyuan Building B 1126-1127
Fuxing Road A36
Beijing, 100039
China
Phone:
0086-10-68221006
Fax:
0086-10-88204632